Att spåra tak - förthatligt men nödvändigtPå murade väggar och i putsade tak måste man ibland dra nya ledningar. Detta arbete innebär att man fräser ett spår för slang eller rör som kabeln skall dras i, det kallas på slangspråk för elektriker ”att spåra”. Att man låter praktikanter och lärlingar utför skitjobb är väl i och för sig vanligt men inget roligt att råka ut för. Själv åket jag på ett sådant ”smutsigt” arbete under min lärlingstid. Jag anvisades att spåra i ett innertak på 2000 kvadratmeter, ett fruktansvärt jobb för en ovan yngling som jag var då. Visserligen gav det mig en erfarenhet inför det tuffa arbetslivet, men snälla arbetsgivare: Visa lite barmhärtighet mot lärlingar.

Helt spårlöst

När man spårat en vägg eller ett tak bildas en ränna där man kan lägga slang eller rör. Samt sätta upp kopplingar och förgreningar. När kablarna dragits täcks rännorna igen med spackel. Efter arbetet är således all eldragning osynligt vilket är estetiskt tilltalande. Som jag sett i Thailand spikar elektrikern elledningar direkt utanpå betongen så att allt syns, men mer moderna elektriker i detta land börjar alltmer använda rör som dolts. Och det är ju också det bästa, elkablar är ingen inredningsdetalj. Däremot har eluttag och strömbrytare blivit snyggare och lyxigare med tiden.

Att lära för livet

Enligt alla definitioner skall en lärling betraktas som under utbildning och det arbete denne får utföra skall vara tillsammans med en handledare. Att sätta en praktikant på ett jobb som denne skall klara ut på egen hand är ingen bra lösning. Inom elektrikeryrket måste en lärling arbeta under tillsyn av en behörig elektriker. Starkström är inget att leka med, det kan vara livsfarligt. Praktik som lärling är ett led i utbildningen som skall syfta på att bli fullärd elektriker, för att efter de första fyra åren i yrket kunna få fullständig behörighet. Skolan för en gryende elektriker är i Sverige gymnasieskola, eftergymnasial utbildning eller lärlingsutbildning som arbetsmarknadsåtgärd.

I Sverige har begreppet lärling förekommit sedan 1700-talet eller gesäll som det kallades då. Ett aber för unga pojkar på den tiden var att man som gesäll måste varit född i ”äkta säng”, det vill säga inom äktenskapet. Som tur är råder inga sådana regler längre, inte heller den att gesäller fick agas om det förelåg orsak.