Ser vi på ett bygge märker man en mängd olika hantverkare: Snickare, elektriker, rörmokare undertaks-montörer, målare och en del andra installatörer. Alla dessa drar sitt strå till stacken för att förfärdiga ett hus, villa, fritidshus, konor eller andra typer av byggnad. Vilket av dessa yrken kräver mest? Vilken specialkompetens måste de besitta? Hur värderas dess utförda arbete? Svaren på dessa frågor är aldrig entydiga. Förmodligen är snickaren den som har mest koll på allt. Han eller hon jobbar med det grundläggande som alla andra yrkeskategorier har att rätta sig efter. Vi elektriker exempelvis kan inte dra ledningar i väggar som inte rests, rörmokaren kan inte koppla in rör till en diskbänk som inte är på plats. En snickare är den som bäst lämpar sig till platschef med de baskunskaper inom alla områden som har införskaffats under olika arbetens framåtskridande.

Var så artig

Är ett gammalt uttryck men betecknar viss respekt människor emellan. på ett bygge måste man ha förtroende för varandra. En målare måste vara den mest konstnärlige och arbeta med säker hand i detaljer. Att rolla en vägg kan de flesta men att pillra med fönsterkarmar eller foder kräver sin man eller kvinna. Måleriyrket är nog det som mest lämpar sig för kvinnor då det oftast inte innebär tunga arbetsmoment. Visserligen kan man som elektriker ha det tungt men inte alls på samma sätt som betongarbetare, stenläggare och dylika arbeten. På senare år har alltfler tjejer utbildat sig till både snickare, rörmokare och elektriker vilket är positivt. Den råa jargongen på arbetsplatser dämpas något, tacksamt nog. Sexistiska skämt lämpar sig verkligen inte i en allmän miljö, hur man uppträder på tu man hand bryr jag mig inte om. Men när vi arbetar i gäng från några stycken och fler bör man visa hänsyn.

Inom bygg och anläggning förekommer drygt 60 olika yrken, några av dem:

 • Arbetsledare
 • Betongarbetare
 • Murare
 • Målare
 • Plåtslagare
 • Ventilationsplåtslagare
 • Snickare
 • Elektriker
 • Rörmokare
 • Glasmästare
 • Stenläggare
 • Takläggare
 • Undertaksmontör

Vad som är viktigt på byggen är att alla måste kunna samarbeta med andra yrkesgrupper. På mindre byggen där det inte finns någon byggledare måste man samordna olika moment så att allt utförs i rätt ordning. Finns ingen uttalad arbetsledning så är det snickarna som avgör vad, när och hur ett arbete skall utföras.